Instalaţii vânătoreşti

Construcţii, instalaţii şi amenajări vânătoreşti necesare a fi amenajate pentru buna gestionare a unui fond cinegetic.

 • Casele de vânătoare sunt construcţii destinate în principal adăpostirii vânătorilor şi personalului de teren. Se compun din mai multe apartamente şi garsoniere ori din mai multe dormitoare, sufragerie, bucătărie, băi şi alte dependinţe. Sunt amplasate pe lângă o cale de comunicaţie. Nu pot fi concepute fără acces auto, curent electric şi apă curentă.
 • Cabanele de vânătoare sunt clădiri mai mici, cu 2-3 încăperi, din care una poate servi pentru gătit şi pentru luat masa, iar cealaltă sau celelalte pentru dormit . Amplasarea acestora trebuie să aibă în vedere accesul uşor al vânătorilor pe sau de la căile de comunicaţie, o sursă corespunzătoare de apă curentă, expoziţie însorită etc.
 • Colibele de vânătoare sunt construcţii mai simple destinate adăpostirii personalului de teren şi vânătorilor care practică vânătoarea în locuri greu accesibile, la distanţe mari faţă de căile de comunicaţie. Terenul ales trebuie să fie în apropierea unei surse de apă, la loc însorit, ferit de avalanşe şi de viituri. Coliba este formată dintr-o singură încăpere, cu acoperiş simplu, cu prici sau paturi suprapuse şi cu vatră sau sobă pentru foc şi eventual pentru gătit mâncare .
 • Bordeiele de vânătoare sunt construcţii la fel de simple, îngropate parţial în pământ, prevăzute cu o singură cameră, cu vatră de foc la intrare sau cu sobă simplu amenajată, cu unul sau cu două priciuri. Au aceeaşi destinaţie ca şi colibele de vânătoare. Prezintă avantajul menţinerii unor temperaturi constante, înregistrându-se şi iarna valori acceptabile chiar fără foc, dar prezintă dezavantajul unei durate mai scurte de existenţă, din cauza rezistenţei mai reduse a lemnului în contact cu solul.
 • Bordeiele de pândă sunt amenajate simplu, de asemenea în pământ, cu 1-2 ferestre pentru tras, în care pot sta la pândă 1-2 vânători . Importantă este închiderea etanşă a uşii şi ferestrei de tragere, pentru a nu fi necesară dotarea cu sobă în interior. Sunt însă şi bordeie de pândă dotate cu sobă.
 • Depozitele de hrană sunt construite pentru depozitarea unor cantităţi mari de furaje fibroase, dar şi de concentrate, în locuri accesibile cu mijloace auto şi în apropierea locurilor de concentrare a vânatului plantivor pe timp de iarnă. Se pot amenaja cu iesle spre exterior, cu pivniţe pentru depozitarea furajelor suculente şi cu încăperi pentru depozitarea furajelor concentrate. În anumite variante, acestea asigură şi adăpostirea vânatului împotriva intemperiilor sub acoperişul prelungit în exterior.
 • Observatoarele speciale sunt similare unor garsoniere, construite cu baza la 1,5-2,0 m înălţime. Au fost folosite iniţial pentru vânarea urşilor. Sunt utile, în prezent,pentru adăpostirea personalului de teren care realizează doar observaţii asupra urşilor veniţi la nadă, a mistreţilor şi a altor specii de vânat. De regulă, au o singură cameră,
 • dotată cu 1-2 paturi, cu masă şi cu sobă. Cele mai pretenţioase observatoare pot avea chiar două camere sau hol la intrare şi grup sanitar. Asigură confortul unei cabane de vânătoare, diferenţa constând în dimensiunile mai reduse şi amplasarea acestora pe stâlpi de susţinere sau pe ziduri, cu sau fără fundaţie. Pot servi foarte bine, în viitor, pentru turism cinegetic, vânarea urşilor la nadă din astfel de construcţii fiind interzisă.
 • Hrănitorile, foarte diversificate ca formă, se construiesc pentru administrarea hranei complementare necesare diverselor specii de vânat plantivor, dar şi omnivor, îndeosebi în perioada critică de iarnă. Sunt de o mare varietate, adaptate fiind atât naturii hranei complementare care se administrează, cât şi speciilor de vânat şi peisajului înconjurător .
 • Sărăriile sunt, ca şi hrănitorile, foarte variate ca formă, servind exclusiv pentru administrarea de sare, atât în scopul satisfacerii cerinţelor biologice ale vânatului, cât şi pentru atragerea şi menţinerea acestuia în teren . Reacţionează bine în acest sens cervidele, capra neagră, mistreţul şi muflonul. Întrucât sunt instalaţii foarte simple şi uşor de confecţionat, nu trebuie să lipsească de pe lângă adăpători, hrănitori şi din Înapoi la locurile de concentrare a vânatului. Sarea este necesară în tot timpul anului, însă foarte importantă este primăvara, la schimbarea regimului alimentar al vânatului plantivor.
 • Observatoarele sunt instalaţii vânătoreşti, mai pretenţioase sau doar improvizate, care servesc interesului observării vânatului şi practicării vânătorii. Fiind înalte, reduc riscul descoperirii vânătorului de către vânat cu ajutorul văzului şi al mirosului. Ca şi în cazul hrănitorilor şi al sărăriilor, imaginaţia vânătorilor şi-a spus cuvântul în privinţa tipurilor de observatoare .
 • Standurile înalte sunt instalaţii vânătoreşti simple, asemănătoare unor observatoare joase, care servesc protecţiei vânătorilor cu ocazia acţiunilor de vânătoare organizate la urşi şi pentru camuflajul vânătorilor la acţiunile organizate la alte specii de vânat mare .
 • Standurile la sol se amenajează exclusiv pentru camuflajul vânătorilor. Cele mai simple constau din câteva ramuri înfipte în pământ, iar cele mai pretenţioase se amenajează din panouri cu băncuţă . Sunt indicate pentru vânătorile colective de fazani, vulpi, mistreţi etc.
 • Potecile de vânătoare servesc pentru accesul vânătorului spre locurile de vânătoare sau pentru apropierea vânatului. Sunt în aşa fel trasate încât să asigure o deplasare comodă, fără zgomot şi perspective cât mai largi pentru observarea vânatului din timp. Pentru a fi utile trebuie să fie, cel puţin în perioada folosirii, curăţate de ramuri căzute, frunze uscate, vegetaţie etc. În general, potecile de vânătoare prezintă ramificaţii spre puncte interesante pentru vânător sau formează reţele complexe de poteci, permiţând utilizarea lor în funcţie de situaţii sau de interes.
 • Gropile, destinate camuflării vânătorului, se amenajează în special pentru vânarea gâştelor sălbatice . Important este ca aceste gropi să fie cât mai puţin vizibile, aşa încât să nu atragă atenţia nici chiar atunci când sunt proaspăt săpate.